EDONAZE
Owokaro

DONATE

Save Edo language for future generation reason behind our mission

To actualize this inevitable mission, much is yet to be done. We need support to sponsor more research, google translator, andriod applications, children cartoons, buy equipments, books, servers and space. Give more audio and video online classes. 24/7 all edo language radio station under development to sactisfy viewers and listeners

DONATE TO ASSIST CONTINUATION OF THIS INITIATIVE

Uwagboe Ogieva

URRU ẸDO
RRIENRRIEN KAKABỌ

ỌNA OWA IRUẸMWIN ẸDONAZẸ

Ẹvbo nọ zẹẹ Ẹdo vbe Naigiria
gberaẹ ẹbo ugie (20million).

EMIANMWEN

"COVID-19 PANDEMIC"
Gbaro ghe egbuẹ !. Gha kp'owa vbe ẹdogbo nu ye. Gha rriẹ evbare esi. Ghẹ Debaẹ Iko Nẹ Ẹvbo Na Bun.


Ada vbe eben

D O N

O K P V B O
L A E O W A

D O N A Z
ỌBOKHIAN

YA WEWE EMWIN NU KHIEN


YA WEWE EMWIN NU
KHIEN KEVBE
IWINA NU
WINA EMWANNA

Ọmọ N’Ọba N’Ẹdo Uku Akpọlọ kpọlọ Ọba Ẹwuare IIABD VBE ẸDO


ABD VBE ẸDO

(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghe VIDIO)

ABD vbe Ẹdo ah ya kuen ikpẹmwen kevbe ifiẹmwen n'ata vbe egrama Ẹdo. ABD isen yan ugie a mien vbe egrama Ẹdo. Uwẹ ABD Ẹdo ah na mien ikpo ọkpọkpa kevbe ikpo nẹ agbeva

 • ABD ẸDO
  (A - H)
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • ABD ẸDO
  (I - P)
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • ABD ẸDO
  (R - Z)
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Ý
 • Z
 • IKPO N'AGBEVA
  (GB - KP)
 • GB
 • GH
 • KH
 • KP
 • IKPO N'AGBEVA
  (MW - VB)
 • MW
 • RH
 • RR
 • VB
 • ABD NẸ RẸ ABD ẸDO
  (C, J, Q, X)
 • C = K,S
 • J = GI
 • Q = GU
 • X = ZI

AVBE VIDIO IRUẸMWIN
AVBE EVBARE ẸDO


AVBE EVBARE ẸDO

(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghẹ ẹre)

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ikhiavbọ

Igari ah ya rhu Ẹbaẹ. Ikhiavbọ ah ya le uwonmwen ikhiavbọ. Ẹbaẹ vbe uwonmwen ikhiavbo ivbiẹdo ree vbe ẹghẹ hia. Evbare avan kevebe evbare ota nọ

Steak

Ema (Iýan nẹ ah dumwun)

Iýan ah ya rhu Ema. Iyan ughughan ah ya dumwen. Uwonmwen ughughan ah vbe ya rriọẹ. Ema ọre iýan nẹ ah dumwun rikhan rikhan

Cherries

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ukpogi

Ẹbaẹ vbe uwonmwen evbare nẹ ivbiẹdo ree vbe avan kevbe akota. Ikpẹ ogi ah ya lẹẹ uwonmwen ukpogi.

Pasta and Wine

Emiowo Nẹ Ah Kaere (Esuya)

Emiowo nẹ ah kae emwan nibun tiẹrẹ esuya. Arhanmwen emulu ra ẹmila ah ya rhuẹ. Emwan eso vbe yẹ emiowo ẹwe ra elẹdẹ ya rhuẹ

Popsicle

Izẹ oko ra Izẹ Ebiẹba

Izẹ oko ọrẹ izẹ nẹ ah lee kevbe ye ebieba gbalọẹ. Izẹ oko ye vbe evbare ẹgiẹgiẹ. Izẹ oko kakabo winrin rumwuda ah ye ebiẹba gbalọẹ

Salmon

Ọghẹdẹ Nẹ Ah Tun Vbe Eree nẹ ah le

Ọghẹdẹ nẹ ah tun vbe eree na lee ọre evbare nẹ ivbiẹdo mobọ ree vbe ẹghẹ avan. Emwan eso vbe rriọẹ vbe eghe owiẹ kevbe ẹghẹ ota

Sandwich

Uwonmwen Ọhẹrẹ

ikpẹ ọmerhan ọhẹrẹ ah ya lee uwonmwen ọhẹrẹ. Te uwonmwen ọhẹrẹ sun gbondon gbondon. Ah yae rriẹ ema kevbe ẹbaẹ ẹghẹ hia

Croissant

Uwonmwen Ohiwo

Ebe ohiwo ah ya lẹẹ uwonmwen ohiwo. Erhan ohiwo ara na kọlọ ebe ohiwo. Ebe n'ọrriara nọ. Uwonmwen ohiwo ye vbe ukhunrun rumwuda ọh kakabọ ma vbe egbe

EVBARE ẸDO
(Edo Foods)

Evbare Owiẹ (Breakfast)

Evbare owiẹ ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ owiẹ. Ẹghẹ ẹrogo isen (05:00am) ya sẹrẹ ẹrogo iweva (12:00am)


evbare ivbiedo

Evbare Avan (lunch)

Evbare avan ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ avan. Ẹghẹ ẹrogo iweva (12:00am) ya sẹrẹ ẹrogo enen vbe akota (04:00pm)


Evbare Egbe Ota ra Akota (Before Dinner)

Evbare egbe ota ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ gha rriẹ ota. Ẹghẹ ẹrogo enen vbe akota (04:00pm) ya sẹrẹ ẹrogo ehan vbe ota (06:00pm)


Evbare Ota (ra) Emota (Dinner)

Evbare ota ọrẹ avbe evbare nẹ ah ree vbe ẹghẹ ota. ẹghẹ ẹrogo ehan vbe ota (06:00pm) ya sẹrẹ ẹrogo ihinrin vbe ota (09:00pm)


Evbare N'ọkere (Other Edo Foods)

Evbare kevbe emwin nọmienmien bun nẹ ivbiedo ree vbe ẹghẹ hia. Usun avbe evbare na ọrẹ, ulọka, akasan, emieki, obobo urho kevbe nibun

evbare

Ẹbaẹ Vbe Uwonmwen Ukpogi

evbare

ẸKI ẸDO

AVBE ẸKI NORE OTẸDO


1. Ekiosa 2. Ekiagbado 3. Ekiogiso 4. Ekiesantana 5. Ekioba 6. Ekiavbiama 7. Ekieýangan 8. Ekioka 9. Ekiogida 10. Ekieniubini 11. Ekiegba 12. Ekiomedu 13. Ekietenboga 14. Ekiugo 15. Ekiogba 16. Ekidumezi 17. Ekioza 18. Ekiuse 19. Ekiorrio 20. Ekiadolo 21. Ekiuselu 22. Ekiowuo 23. Ekieho 24. Ekiuwa 25. Ekikpigho 26. Ekioregbeni 27. Ekiguomo 28. Ekiemelefa 29. Ekiugbogui 30. Ekiokada 31. Ekisi 32. Ekiekoko 33. Ekiomuisan 34. Ekiogiso 35. Ekigueben 36. Ekioliha 37. Ekioghoghoro 38. Ekiurrehue 39. Ekiudo 40. Ekiugbogui 41. Ekiokpagha 42. Ekiugo 43. Ekiurrehue

ẸDẸ ẸKI VBẸ ẸDO
Agbado, Ekiọba, Eken, Ekenaka.

IKADẸLẸ N'ENEN
Eken, Orrie, Ahọ, Okuọ.

AMA ODẸOdaro, Iyeke, Oberọmwan, Obiyọmwan.Odukhun, Ototọ, Igbefen, Avava.Adesẹ.Adesẹneva.Odore.Uwẹre.


ẸGHẸ VBẸ UKPO

Ẹghẹ ukpo ọrẹ ẹghẹ na mien vbe ukpo kevbe ẹghẹ vbe ẹdẹ

Owiẹ fioro
Owiẹ
Avan
Akota
Ota
Ason
Ebiebiso
Oven
Orronmwen
Okhuakhua
Ẹghẹ orrọ
Uki

AVBE ARHANMWEN


(Muen emausi yẹ uhun-enren n'u dẹghe VIDIO)

Arhanmwen vbe Ẹdo ọrẹ avbe arhanmwen na mien vbe owa, oha, ẹzẹ, ẹhoho kevbe otọ. Arhanmwen bun na mien vbe otọ Ẹdo. Avbe arhanmwen eso na mien vbe otọ nọre vbe nẹ otọ ẹvboebo ye i rrẹ otọ Ẹdo. Ah vbe gha mien arhanmwen eso nọ ka rre otọ Ẹdo nẹdẹ nẹ aighi mien vbe ẹdẹ nẹrẹ. Arhanmwen vbe ẹsin, atalakpa, eni kevbe nibun ighi rrẹ otọ Ẹdo

Image 1
Ẹwe
House
Atalakpa
House
Idu
House
Orronmwen
House
Egui
House
Ekita
House
Elẹdẹ
House
Emen
House

Arhanmwen Owa

Ena ọrẹ avbe arhanmwen nọre egbe owa, nọ guẹ ọmwan diara ra nọ guẹ emwan nagbon muobọ

1. Ọkhọkhọ

2. Ekita, Awa, Orogotogo

3. Elẹdẹ

4. Ọfiotọ

5. Ọtan

6. Ukpọbian

7. Ovbiẹden, Ologbo

8. Ọkporru

9. Ẹmila

10. Ovbukhọ

11. Ẹsin

12. Ohuan

13. Ọkhuẹ

14. Idu

15. Orronmwen

16. Lekhukhu

17. Sikpogho, Tolotolo

18. Emen

19. kpẹkpẹyẹ

20. Ẹwe

21. Egui

22. Ẹkpowa

23. Ọbaikpo

24. Osikpalọ


AVBE ULABA


(Pien emausi yẹ uhun-enren
nọ ke ototọ n'u dẹghẹ ẹre )


×

Ulaba

Avbe Ulaba Vbe Egrama Ẹdo

Avbe ulaba vbe Ẹdo ọre ukamwen ne ah ya rhen inu emwin ah mwen. Ukamwen erọ zee gha setin rhen inu emwin ah ze kevbe na mwen. Ona avbe Ulaba vbe Edo okpa ya se iyisen

1. Owo/Ọkpa 2. Eva 3. Eha
4. Enen 5. Isen 6. Ehan
7. Ihinron 8. Erenren 9. Ihinrin
10. Igbe 11. Owọrọ 12. Iweva
13. Iweha 14. Iwenen 15. Ekesugie
16. Enen ẹirrọ vbe ugie 17. Eha ẹirrọ vbe ugie 18. Eva ẹirrọ vbe ugie
19. Ọkpa ẹirrọ vbe ugie 20. Ugie 21. Ọkpa yan ugie
22. Eva yan ugie 23. Eha yan ugie 24. Enen yan ugie
25. Isen yan ugie 26. Ehan yan ugie 27. Ihinron yan ugie
28. Erenren yan ugie 29. Ihinrin yan ugie 30. Ọgban
31. Ọkpa yan ọgban 32. Eva yan ọgban 33. Eha yan ọgban
34. Enen yan ọgban 35. Isen yan ọgban 36. Ehan yan ọgban
37. Ihinron yan ọgban 38. Erenren yan ọgban 39. Ihinrin yan ọgban
40. Iyeva 41. Ọkpa yaen iyeva 42. Eva yean iyeva
43. Eha yaen iyeva 44. Enen yaen iyeva 45. Isen yaen iyeva
46. Ehan yaen iyeva 47. Ihinron yaen iyeva 48. Erenren yaen iyeva
49. Ihinrin yaen iyeva 50. Ekigbesiyeha 51. Ọkpa yaen ekigbesiyeha
52. Eva yaen ekigbesiyeha 53. Eha yaen Ekigbesiyeha 54. Enen yaen ekigbesiyeha
55. Isen yaen ekigbesiyeha 56. Ehan yaen Ekigbesiyeha 57. Ihinron yaen ekigbesiyeha
58. Erenren yaen ekigbesiyeha 59. Ihinrin yaen Ekigbesiyeha 60. Iyeha
61. Ọkpa yaen iyeha 62. Eva yaen iyeha 63. Eha yean iyeha
64. Enen yaen iyeha 65. Isen yaen iyeha 66. Ehan yean iyeha
67. Ihinron yaen iyeha 68. Erenren yaen iyeha 69. Ihinrin yean iyeha
70. Ekigbesiyenen 71. Ọkpa yaen ekigbesiyenen 72. Eva yean ekigbesiyenen
73. Eha yaen ekigbesiyenen 74. Enen yaen ekigbesiyenen 75. Isen yaen ekigbesiyenen
76. Ehan yaen ekigbesiyenen 77. Ihinron yaen ekigbesiyenen 78. Erenren yaen ekigbesiyenen
79. Ihinrin yaen ekigbesiyenen 80. Iyenen 81. Ọkpa yaen iyenen
82. Eva yaen iyenen 83. Eha yaen iyenen 84. Enen yaen iyenen
85. Isen yaen iyenen 86. Ehan yaen iyenen 87. Ihinron yaen iyenen
88. Erenren yaen iyenen 89. Ihinrin yaen iyenen 90. Ekigbesiyisen
91. Ọkpa yaen ekigbesiyisen 92. Eva yaen ekigbesiyisen 93. Eha yean ekigbesiyisen
94. Enen yaen ekigbesiyisen 95. Isen yaen ekigbesiyisen 96. Ehan yean ekigbesiyisen
97. Ihinron yaen ekigbesiyisen 98. Erenren yaen ekigbesiyisen 99. Ihinrin yean ekigbesiyisen
100. Iyisen 101. Ọkpa yaen iyisen 102. Eva yean iyisen

Ulaba vbe Ẹdo


UKPON IVBIẸDO


UKPON IVBIẸDO


ENI NỌDEKAEN EMWIN EGBE OWA


AVBE ENI NỌDEKAEN EMWIN EGBE OWA

Ọna ọrẹ emwin owa vbe avbe eni nọdekaen owa na ye ra na diara. Owa ọrẹ eke nẹ ah lovbiẹ yi, nẹ ah na lee evbare, nẹ ah na hẹwẹ, nẹ ah na ghẹ ẹkpẹtin ughe ra nẹ ah na danmwehọ ẹkpẹtin ọta.

Emwin bun na mwen kevbe nẹ ah lo vbe owa. Owa emọ vbe anmwen guẹ ọmwan dia.

Owa ughughan ah mien. Ah mien owa no mwen urhugha okpa, eva, eha, enen ra isen. Owa Eso mwen ogba, eso i vbe mwen.

A mien owa egedege, owa oto, owa egedege, eva, eha, enen, isen ra egedege nibun. Owa eso vbe evbo ebo mwen egedege no see ekigbesiyeha ra iyisen.

Avbe emwiowa ore avbe emwin na lo vbe owa.

Emwin Owa

Emwin Owa Okaro

1. IBARE

2. UWUOWA

3. IYOKOWA

4. URRUGHA

5. ONURROWA

6. UKONI

7. IGBEFEN OWA

8. EKHU

9. ỌLAGHE

10. AGA

11. IYOKO

12. EKPAMAKPU

13. EKUYẸ

14. EHỌ

15. UGBEBAẸ

16. UKPU

17. ẸKPẸTIN

18. UKPON

19. OKO OTỌ AMEN

20. ỌKPỌMWENBO

21. EMWIEBO

22. Ẹzieken

23. AKAA

24. ẸGBẸDIN

25. AKHE

Emwin Owa

Emwin Owa Ogieva

26. URRUKPA

27. URRUKPIHUE

28. UWAWA

29. OGBA

30. ỌGBA

31. ARO ERHEN

32. URHUGHA IRRIEVBARE

33. URHUGHA AKHUẸ

34. ẸKPẸTIN UGHE

35. ẸKPẸTIN ỌTA

36. EMWIN AMA UGHE FOTO

37. EMWIN AMA UGHE VIDIO

38. ISANREN

39. EKỌBỌDI

40. ẸKPẸTIN UKPON

41. EHANGA UKPON

42. EFIGI

43. EGASI UKONI

Emwin Owa

Emwin owa Ogieha

44. IKOROBA

45. OLỌ

46. URRO

47. ODO

48. OWẸ

49. UHUN OWA

50. EGBOWA

51. UKOKO

52. AHEN

53. AGHEN

54. IKPOKPAN

55. EKALAKA

56. UKPO

57. OTỌ ẸGHODO

58. OVBIỌVIỌ

59. OTỌWA

60. ARO EWU

61. UWAYA

62 IBA

63. ỌLẸLA


AVBE EKE NA MU'OTUẸ YO VBE ẸDO


AVBE EKE VBE ẸDO 1

 • Image

  1. Ogbelẹga Ọba Ovonramen


  Ọna adesẹ orẹdo n'Ọba ye. Ogbelẹga Oba Ovonramen kin'ukpo nibun. Avbe isiwina nibun kevbe Aza Igho vbe rrẹ ọkpoen

  Ghee Foto


 • Image

  2. Ẹguaẹ Ọba Nẹ Ẹdo


  Ẹguaẹ Ọmọ N’Ọba N’Ẹdo Uku Akpọlọ kpọlọ Ọba Ẹwuare II. Ẹguaẹ ah na dugie Ẹdo. Ẹguaẹ Ọba nẹ Ẹdo na dugie Iguẹ. Ẹguaẹ mwen avbe iyi Ẹdo nọ kaen ivbiẹdo. Ẹguaẹ mose

  Ghee Foto


 • Image

  3. Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben"


  Eke nẹ ah na tiẹrẹ ebe, gben ebe, rhuẹ ebe kevbe mien ebe akhasẹ arrioba ẹre Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben" khin. Emọ hia nọ mufo esuku na tiẹrẹ "secondary school" ọh sẹtin yẹẹ. Owaebenọyosẹ na tiẹre "Uniben" mwen avbe ugha nọbun nẹ ah na rhuẹ emwinhia nibun.

  Ghee Foto


 • Image

  4. Oguaẹ Okomu vbe Ẹdo


  Oguaẹ Okomu vbe Ẹdo mwen oha kevbe avbe arhanmwen nẹ arrioba zẹẹ nẹ ivbiẹvbo gha gbaro ghee. Oguaẹ Okomu ẹre ebo tiẹre "Okomu National Part". Evbani ọrẹ eke nẹ ivbiẹvbo hia na yaa ghẹ iyiotọ vbe avbe erhan nọ mose

  Ghee Foto


 • Image

  5. Ẹvbo Ososo nọre odukhun otọ Ẹdo


  Ẹvbo Ososo nọre odukhun Otọ Ẹdo mwen okuta n'ọkhua nẹ ivbiẹvbo hia ya gha ghee. Irian vbe mwen ovbiodẹ na khian la nọ wa mose kakakọ. Ah lẹẹ uhun Oke nọrẹ ẹvbo Ososo dẹghẹ avbe ẹvbo nidia kẹẹ.

  Ghee Foto


 • Image

  6. Ẹvbo Okada Nore otọ Ẹdo


  Ẹvbo Okada Nọrẹ otọ Ẹdo mwen aza iyiẹvbo nẹ ebo tiẹre "museum". Ẹvbo Okada mwen esuku ibiẹka, esuku igbama kevbe owaebenọyosẹ. Evbo okada rree odẹ Eko vbe ore Ovia vbe otọ Edo. Enọwaen, Okhaẹmwen ọba, ọkako isiwina nibun, baba Gebrẹ nẹ ovbie Igbinedion ẹrọ bẹẹ ẹvbo okada ra ẹrọ kuen ẹvbo Okada

  Ghee Foto


 • Image

  7. Iya Nọ Lẹgaẹ Ẹdo


  Iya nọ lẹgaẹ Ẹdo ọre Iya nẹ Ẹghele, ke ikpia ke ikhuo tonno lẹgaẹ Ẹdo ẹghẹ Oba Ẹwuare nẹ okaro. Irian tonnọ iya na ya gbogba gaẹ Ẹdo nẹ avbe eghan Ẹdo ghẹẹ sẹtin gua laẹ orẹdo do guẹ ivbiẹdo khon miotọ. Iya na ke ghiẹẹ ewmin ọyunuan. Eke nẹ ivbiẹvbo mu otuẹ yo nọ

  Ghee Foto


 • Image

  8. Owa ọghẹ Isasegbe/Owisasegbe


  Owisasegbe emwan hia yo yaa rhuẹ isasegbe. Ah mie nọ gbe ebọli, nọ rrulẹ, nọ khuẹẹ kevbe nọ gbe ekpa vbọ. Owisasegbe nọrre orẹdo ọba wa kpọlọ kakabọ. Arriọba vbe rhuẹẹ aghadaghada ọghe asikoko ẹvbo vbe Owisasegbe.

  Ghee Foto


 • Image

  9. Aza Arhanmwen


  Aza Arhanmwen nọrrẹ Ogbe vbẹ orẹdo mwen avbe arhanmwen nibun. Oduma, Atalakpa, Uzo, Emen, debaẹ avbe arhanmwen nibun rrẹẹ Aza Arhanmwen nọrrẹ ọgba vbe orẹdo. Aza arhanmwen na, ọghẹ Arriọba ẹre nọ.

  Ghee Foto


 • Image

  10. Owa Aza IyiẸvbo


  Owa Aza IyiẸvbo ere ebo tiere "museum". Owa na rre ogbelega oba ovoramen vbe adeseneva oredo. Owa Aza iyievbo oto naigiria norre oredo mwen avbe iyi ne ivbiedo kun vbe eghe nokpe gberra. Eke ne ivbievbo kevbe orumwunýen yo eghehia ere no

  Ghee FotoEKHARRA NỌGBEN UWAGBOE OGIEVA


1. UKI NỌ BAA NA

Uki nọ baa na, baa ẹsẹse, ogbe de gbe odẹ, ọh ma gie ima mien odẹ la ye ẹvbo eghare. ẹvbo eghare nẹ okpẹvbo uki nọ baa na

2. WA YA LOVBIẸ

Wa ya lovbiẹ!
Wa ya lovbiẹ!
Wa ya lovbiẹ!
ẹgiẹgiẹ wa ya lovbiẹ,
uki ladian nẹ, nẹ ima hia ya rrulẹ gha
rrie ukpo ya lovbiẹ. Wa ya lovbiẹ

3. UKI NẸ MWEN URRUKPA

Uki nẹ mwen urrukpa
Uki nẹ mwen urrukpa
Uki nẹ mwen urrukpa
ye vbe erren n'ọdọyọ
ọh ye vbe iýan n’atoen
Uki nẹ mwen urrukpa

4. AGBONMWEN IH MẸ RRE

Agbonmwen ih mẹ rre.
Ih ma rrie agbon ọmwan ovbere.
Vbe nọ khonmwen errie ih zẹẹ.
Vbe nọ yemwen errie ih dẹẹ.
Vbe nọ diamẹ errie ih lele.
Agbonmwen ih mẹ rre

5. UKI NẸ KHUI!

Uki nẹ khui!
uki nẹ khui!
egbe i ye mwen se vbe uh rrie owa. Ih mudia khẹ wẹ vbe ẹdẹ ugie. ẹmwẹn wẹ yẹ mwen n'ọmose. Uki nẹ khui!
uki nẹ khui! ye mwen rre uh gha sẹẹ owa.

6. UKI ẸRHẸNA

Uki ẹrhẹna ye vbe owen nẹ mwen oyonyon. ọh ye vbe munen munen. ọh ye vbe konyon konyon. ọh ye vbe ero nẹ deghe ese. Uki ẹrhẹna, rran ero rua nee ekhen ogo deghe ode ya la

7. ẸHI MWEN MA

Ẹhi mwen ma. Orrionmwen vbe ẹrrerre mwen wina kugbe. Egbemwen yẹẹ amen nọ mose. Egbemwen mien evbare nọ rrienrrien. Aro mwen dẹghẹ emwin nọ kanmwan. Obọ mwen mien igho. Ghẹ zẹ gumwen vbe nọ khọrọ, runmwunda nẹ ẹhi mudia na, tọ khon mien otọ vbe ọlọghọmwan agbon. ẹhi mwen ma.

8. IYEMWEN NAGBON

Iyemwen n'agbon! Iyemwen n'agbon!
Iyemwen n'agbon n'imose.
Ugha dee vb'umudia, ughi yevbe uvbi n'ebo.
Ugha giẹẹ vbe ghọghọ sirriamwen, ẹko mwen ghi von n'oghọghọ.
Ghẹ ẹre gh'iyemwen n'agbon,nọ yee vbe ẹdu n'ekhui nọrr'amen.
Iyemwen n'agbon, ẹmwen rhuẹ yẹẹ mwen.

9. ERRAMWEN NAGBON

Erramwen n'agbon!
Erramwen n'agbon n'imose.
Ugha dee vb'umudia, ughi yevbe adesusu n'ebo.
Ugha giẹẹ vbe ghọghọ sirriamwen, ẹko mwen ghi von n'oghọghọ.
Ghẹ ẹre gh'Erramwen n'agbon,nọ yee vbe ẹdu n'ekhui nọrr'amen.
Erramwen n'agbon, ẹmwen rhuẹ yẹẹ mwen.

10. UÝIMWEN GO, UÝIMWEN DA

Uýimwen gogogo!, uýimwen dadada!.
Uýimwen winrin vb'ẹko.
Uýimwen rri'ọmwan ma.
Uýimwen rhu'iyobọ n'ọmwan
Uýimwen gben irhurun nosoen
Uýimwen ma nẹ nọ rhuẹmwonren
Uýimwen gogogo!, uýimwen dadada!

11. UKI NỌ YE VBE EMWIN NA TOEN

Uki nọ ye vbe emwin na toen.
Erha tie rhuẹ, Iye wẹ ma gualọ.
Ẹko i rrienrrien Uki.
Ebiebi khian so, ima ma rhen
ẹghẹ n'uki n’ọvoen khian ya ladian.
Ẹdẹ ghi rrie owiẹ fioro nian,
uki nọ voen ma ladian.
uki ghi viẹ.
Uki nọ ye vbe emwin na toen

12. OBỌ N'OBỌ

Obọ n'obọ
Obọ n'obọ n'ẹfe ni ya hio.
Obọ n'obọ ni ma gb'erra ni ma gb'iye.
Obọ n'ọpia ni ya fie m'ugbo.
Obọ n'obọ nọ miẹ ẹson kevbe nọ miẹ igho
Obọ n'obọ uh ruẹse vbẹ ẹtin vb'iwegbe nu ya ýin

13. ẸZẸ N'UGUE NAGBON

Ẹzẹ n'ugue nagbon!
Ẹzẹ n’ugue n’agbon!
ẹzẹ n’ugue n’agbon!
Amen n’ẹzẹ ghi  si ọfọ, ẹh ghi mwen eghian. Udinmwen onren, ohan n’ugboriri. Amen nọ vbe evbarhe n’ah gha awon kevbe ah gha ya khuẹ. Okaro non vbe owiẹ, avan kevbe ason. Ẹzẹ n’okpe ugue n’agbon, oh ri hon okpa ghi sẹtin ýin agbon vbe uh wẹ ghi rrọ . Iso, ẹhoho kevbe evbu ma gba vbe u wẹ ghi rrọ. Arhamwen kevbe evbakọ ghi  ýin se vbe uh wẹ ghi rrọ. Uhun wẹ okọ n’ẹzẹ khia tota yi. ẹko wẹ ehẹn hia ye. Ẹzẹ n’ugue n’agbon! ẹzẹ n’ugue n’agbon! urhuẹse vbe arhuẹmwegbe kevbe iyobọ n'uh ye

14. EBO NỌ HEN ẸDO

Ebo no hen Ẹdo
Ebo n’ohon Ẹdo, ẹmwen ruẹ yẹ mwen. ebo nọ z’Ẹdo, ebo nọ gben Ẹdo, ẹmwen ruẹ yẹ mwen. Gui’ẹzo ekotu mẹ. Wẹ n’iguẹsẹ nọkhua, gha maen uwẹ Edo mwen? Uwẹ n’ọmwan n’ofia. Oýunua ọna khin ghe uh gele hon Edo. T’ọkpa Edo hia odin, Lee eka ya see Udo Ih gualọ aro ruẹ nu kodọ gha de. Ih gie tuẹ Ewolfu, ọmọ ogidigan kevbe Apkata nọ fu n’erre Michigan


IGHO VBE EDO

Vbe na ya kẹẹ igho vbe Ẹdo

ikpigho

Vbe Na Do Ya Gha Mien Naira Kevbe Ikobo

Ivbiedo mwen igho vbe eghe nede. Ewaen ikemwin irian ya suen gha kuen evbe na ya lu’ igho. Eghe nede, ivbiedo yi’emwin vbe eki.

Inu emwin ne irian yi irian a rhasa vbe rhu afiwerrie ra irian ya dee. Eghe ghi zekpe, irian na do gha lue ikpigho ya dee vbe rhasa vbe eki.

ikpigho ore igho ivbiedo lo eghe ne Ebo ya rrie Edo. Ebo ghi vbe mu igho ne irian tiere “pounds” vbe “shillings” rre, ivbiedo na do gha lo itoro kevbe isele. Ede n’erhee enaira vbe ikobo ivbiedo ghi lo ya dee vbe khien. Avbe bune na ghi mien vbe oto agbonhia.

Igho na tiere “Dollar” ivbie amerika lo, Igho na tiere “Euro” evbo nibun no rre Uropu lo. Ototo emwen na, ma gha muen vbe na ya ke igho vbe Edo yoo

1 kobo = 1 ikọbọ | 10 kobo = (10 ikọbọ) - Isele ọkpa | 100 kobo = Isele igbe

[ọkpa = 1, Ikpen/Ikpon = 2, igbe = 10, ẹkpo = 200, Iyisen = 100, Arriaisen = 1000]

 • 1 naira = Isele igbe
 • 2 naira = Ikpen ọkpa
 • 3 naira = Ikpen ọkpa vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
 • 4 naira = Ikpen eva
 • 5 naira = Ikpen eva vbe Isele igbe (eva vb’igbe)
 • 6 naira = Ikpen eha
 • 7 naira = Ikpen eha vbe Isele igbe (eha vb’igbe)
 • 8 naira = Ikpen enen
 • 9 naira =Ikpen enen vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
 • 10 naira = Ikpen isen
 • 10 naira = Ikpen/Ikpon isen
 • 20 naira = Ikpen/Ikpon igbe
 • 30 naira = Ikpen/Ikpon ekesugie
 • 40 naira = Ikpen/Ikpon ugie
 • 50 naira = Ikpen/Ikpon isen yan ugie
 • 60 naira = Ikpen/Ikpon ọgban
 • 70 naira = Ikpen/Ikpon isen yan ọgban
 • 80 naira = Ikpen/Ikpon iyeva
 • 90 naira = Ikpen/Ikpon isen yan iyeva
 • 100 naira = Ikpen/Ikpon ekigbesiyeha
 • 200 naira = Ikpen iyisen / Ẹkpo ọkpa
 • 300 naira = Ẹkpo ọkpa vb'ukhionmwen
 • 400 naira = Ẹkpo eva
 • 500 naira = Ẹkpo eva vb'ukhionmwen
 • 600 naira = Ẹkpo eha
 • 700 naira = Ẹkpo eha vb'ukhionmwen
 • 800 naira = Ẹkpo enen
 • 900 naira = Ẹkpo enen vb'ukhionmwen
 • 1000 naria = Ẹkpo isen
 • 2000 naira = Ẹkpo igbe
 • 3000 naira = Ẹkpo ekesugie
 • 4000 naira = Ẹkpo ugie
 • 5000 naira = Ẹkpo isen yan ugie
 • 6000 naira = Ẹkpo ọgban
 • 7000 naira = Ẹkpo isen yan ọgban
 • 8000 naira = Ẹkpo iyeva
 • 9000 naira = Ẹkpo isen yan iyeva
 • 10000 naira = Ẹkpo ekigbesiyeha

Isele ọkpa
= 10 ikọbọ

Isele igbe (10)
= (100) ikọbọ iyisen
enaira ọkpa   ₦ 1
(ra) Isele igbe
Isele ugie (20)
= (200) ikọbọ iyisen eva
enaira eva   ₦ 2 (ra)
ikpen ọkpa (2 x 1)
Isele ogban (30)
= (300) ikọbọ iyisen eha
enaira eha  ₦ 3 (ra)
ikpen ọkpa vbe isele igbe
/ (ọkpa vb'igbe)
Isele iyeva (40)
= (400) ikọbọ iyisen enen
enaira enen  ₦ 4 (ra)
ikpen eva (2 x 2)
Isele ekigbesiyeha (50)
= (500) ikọbọ iyisen isen
enaira isen  ₦ 5 (ra)
ikpen eva vbe isele igbe
/ (eva vb'igbe)
Isele iyeha (60)
= (600) ikọbọ iyisen ehan
enaira ehan  ₦ 6 (ra)
ikpen eha (2 x 3)
Isele ekigbesiyenen (70)
= (700) ikọbọ iyisen ihinrin
enaira ihinrin  ₦ 7 (ra)
ikpen eha vbe isele igbe
/ (eha vb'igbe)
Isele iyenen (80)
= (800) ikọbọ iyisen erenren
enaira erenren  ₦ 8
(ra) ikpen enen (2 x 4)
Isele ekigbesiyisen (90)
= (900) ikọbọ iyisen ihinron
enaira ihinron  ₦ 9 (ra)
ikpen enen vbe isele igbe
/ (enen vb'igbe)
Isele iyisen (100)
= (1000) ikọbọ arriaisen
enaira igbe  ₦ 10
(ra) Ikpen isen (2 x 5)
Isele arriaisen (1,000)
= (10,000) ikọbọ arriaisen igbe
enaira iyisen ( ₦ 100)
Ikpen ekigbesiyeha (2 x 50)
(ra) ukhionmwen ẹkpo (200/2)

NODEKAEN OTU NA


E-VBA GU KUEN OWA ẸDONAZẸ NA

“ Ẹdo na zẹẹ vbe Ẹdo na gben, mwen alughaen.
Emwan nibun ren vbe na ya zẹ'Ẹdo, sokpan irian i ma ren vbe na ya gboen.
Ọna owa Ẹdonazẹ (www.edolanguage.com ) nọ kun ghẹẹ Uwagbọẹ Ogieva murre.
Nẹ agbonhia gha sẹtin gben Ẹdo vbe na zọẹ."


[Ẹdo ọdion]


- Uwagbọẹ Ogieva

ABOUT EDONAZE WEBSITE

“Speaking Edo and writing Edo, there is a difference.
Many people can speak Edo but cannot write it.
This is what the Edonaze website (www.edolanguage.com ) created by Uwagboe Ogieva brought. For everybody to be able to write Edo as they speak it."

[Edo is senior ]


- Uwagboe Ogieva


EDONAZE MISSION AND GOAL

EDONAZE MISSION AND OBJECTIVES

“PRESERVING AND PROMOTING EDO LANGUAGE FOR FUTURE GENERATIONS IS THE DRIVING FORCE BEHIND OUR MISSION.”

Edonaze

Edonaze is designed and managed by Uwagboe Ogieva to promote Edo language, and a journey he embarked on in 2003 to make Edo language accessible for all irrespective of their geographical location.

EdonazeEdo is a beautiful African language spoken by over 20 million people across Nigeria, with numerous dialects originating from Edo: Esan, Urhobo, Isoko, Ora and Owan. Edo is a language which is rich in history and culture; over the last few years there has been a demand in materials to learn the language.

There are huge challenges, particularly with the demand in materials, websites, and apps to assist in easy learning of the language. The latter is further highlighted by the lack of teachers, writers, and books. Overall, this is a field which has been neglected due to low sponsorship.

“PRESERVING AND PROMOTING EDO LANGUAGE FOR FUTURE GENERATIONS IS THE DRIVING FORCE BEHIND OUR MISSION.”

Uwagboe Ogieva has taken on the task to make Edo language free and available online. It is pivotal that the necessary tools and resources are made accessible to interested learners. Additionally, he has set up "Ogbenbe Urru Edo Associates", which is an NGO in pursuit of coordinating writers and teachers to work on numerous projects including; a dictionary, audio books, podcasts, applications, books for educational institutions as well as having Edo as an option within Google Translate.

However, much is yet to be done to achieve our mission and objectives. Sponsors and financial supports are highly needed for continuous research, buying of equipment’s, books, servers, and space. If you want to contribute to this initiative contact us via our email and phone number listed below:

Donate To Assist

Uwagboe Ogieva
Author And Publisher Of Www.Edolanguage.Com
President & Founder "Ogbenbe Urru Associates"
Certified And Licensed It Professional.
Web & App Expertriate.
Ceo Otedo Web, App And Graphics Professionals Nig.Ltd
Contact: Otedotv@Gmail.Com
Telf: +234 806 391 9267
Telf: +34 632 409 389

Ogbenbe Urru Edo Associates

Debae Otuna nu do ya wewe emwin hia nu renren no dekaen Edonaze


AVBE ỌGBENBE URRU ẸDO

AVBE ỌGBENBE URRU ẸDO

Ọna avbe okako kevbe eniwaen ni gben ebe Ẹdo. Irian vbe maen ọmwan Ẹdonazẹ kevbe Ẹdo nẹ ah gben

Dan

Ọkhaemwen Utetenegiabi

Ọkhaemwen, Ọdion Ẹvbo Kevbe Ọtọkha Ẹdo

Enọmwaen Utetenegiabi nẹ ọdion ẹvbo kevbe ọtọkha, wa kakabo wina nẹ ivbiẹdo hia. Ọh vbe guan vbe ẹkpẹtin ọta

John

Uwagboe Ogieva

Nọ Yaen Owa Iruẹmwin Na

Uwagboe Ogieva ẹrọ kun otuna do ya wewe vbe riema iwina Ẹdonaze nẹ ẹvbohia gha rhuẹ Ẹdo na zẹ kevbe na gben

Jane

Enọwaen Alex Igbinẹwẹka

Ọgbenbe Urru Edo Kevbe Guosa

Ọgbenbe nọkhuọkhua enọwaen Alex Igbinẹwẹka khin. Irien ẹrọ kuen ẹvbo na tiẹrẹ Guosa. ọmamwaemwin nọ. .

Mike

Enọwaen, Ohen, Dokito Stephen Aghahowa

Ọgbenbe Vbe Ọmamwaemwin Urru Ẹdo Ohen Stephen Aghahowa Khin

Ohen vbe Dọkitọ Stephen Aghahowa khin. Ọgbenbe ebe Ẹdo nọ. ọh vbe mwen avbe vidio nọ kun vbe muen yẹ iwewe otagbonhia. Enọwaen nọ kakabọ mwen agiengien Edo ẹre nọ

Mike

ỌboEbe Dr. Paul Osa Igbinẹwẹka, Ph.D

Ọ gbẹn Ebe, Ọmamwaemwi, Ọgbaroghe ke Ọsiẹmwẹro iwinna iruẹmwi owebe. Nọ guẹ Ọna kevbe emwi arhe, na gbẹn. Ohẹn'Osa, Ọmwọghọ vbe arriọba

Mike

Enọwaen Brian Robbo Ogbeide

Ọgbenbe Vbe Ọmamwaemwin Urru Ẹdo

Enọwaen Brian Robbo Ogbeide gben ebe Ẹdo. ọh vbe mwen avbe vidio nọ kun vbe muen yẹ iwewe otagbonhia.

Mike

Enọwaen Osazee Ogbebor-Imasogie.

(Etisa urhu ẹdo vbẹ ukpuviẹn)

Enọwanrẹn, nọ mwẹn agiẹngiẹn ẹdo nọ rriẹ ọdiọn vbẹ owa uga mwọn osa. Ọmamwaenmwin urhu Ẹdo na gbẹn ke vbẹ na tie vbẹ ukpuviẹn, agualọ, ayemwinrre, Umẹmwaẹn, ọyiẹki ọghọgbọn.NỌ KUN OWA NA


Enọdekaen U. Ogieva

Person

Ọgbenbe nọkhuọkhua Uwagbọẹ Ogieva
khin. Ọh mwen ebe asẹ kevbe ebe
owebenọyosẹ nọ ya kha yaen iwina nọ
wina. Irien ọh yaen Isiwina na tiẹrẹ
“Otedo Web, App & Graphic
Professionals Nigeria LTD”

GBEN G'IMA

Ososo hill
Edo State


Guẹ Ima Guan

Tel. +34 632 409 389

otedotv@gmail.com


Avbe Owa Iwewe Nọkun Ghẹ Ọkako Otu Na


otedo.com

edonationsatelite.blogspot.com

greatbeninorigins.comD O N A Z

ọrẹ ẹvbo nẹ ivbiẹdo zẹẹ vbe otọ e-Naigiria.
Ẹvbo nọ zẹẹ Ẹdo vbe Naigiria gberaẹ
ẹbo ugie (20 million people).
Nibun vbe zọẹ vbe otọ Africa

Nigeria flag